Event Image

Eğitimin Amacı:

Belirli bir ilk yardım konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen kişiler ya da kuruluşlara yönelik ilk yardımın önemini anlatmak.

Yeterlilik:
Doktor, hemşire, paramedik, Att, sağlık meslek lisesi mezunları, sağlık teknikerleri ya da sağlık ile ilgili diğer bölüm mezunu olma şartı aranmaktadır.
Eğitim Süresi: 40 Saat
Katılımcı Sayısı: En az 5 en fazla 7
Eğitim Konuları:
Genel İlk yardım Bilgileri
– Hasta / Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
– Temel Yaşam Desteği
– Kanamalarda İlk yardım
– Yaralanmalarda İlk yardım
– Yanık, donma ve sıcak çarpmasında İlk yardım
– Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlk yardım
– Bilinç bozukluklarında İlk yardım
– Zehirlenmelerde İlk yardım
– Hayvan ısırmalarında İlk yardım
– Boğulmalarda Temel Yaklaşım
– Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında İlk yardım
– Hasta/yaralı taşıma teknikleri
– İletişim Becerisi
– Klinik Eğitime Yaklaşım
– Yetişkin Eğitimi
– Olumlu Eğitim Atmosferi
– Görsel ve İşitsel Araçları Hazırlama ve Kullanma
– Sunum Becerisi
– Etkili Sunum Uygulama
– Demostrasyon Becerisi Teori ve Uygulama
– Eğitimde Koçluk Teorisi ve Uygulama
– Yeterliliğe Dayalı Değerlendirme Araçlarını Kullanma
– Demostrasyon Becerisi Uygulama ve Grup Çalışması
– Koçluk Becerisi Uygulama