Event Image

Hijyen eğitimi (Hijyen eğitimi nedir?)


Öncelikle gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışan personele hijyen eğitimi verilmelidir. Hijyen eğitimi alan personelin uygun ortam sağlandığında, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışırken halk sağlığını korunmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

5 Temmuz 2013 tarihli 26968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin 2. Maddesinde de belirtildiği üzere;
1. Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde çalışanlar hijyen eğitimi almalıdır.
2. İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerlerinde çalışanlar hijyen eğitimi sertifikası almalıdır.
3. Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerlernde çalışanlar da hijyen eğitimi almalıdır.
4. Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde çalışanlar da hijyen eğitimi kursuna katılmalıdır.
5. Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen Eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Hedef
Hijyen eğitimi kursuna katılanların, aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirmeleri hedeflenmektedir.
1. Kişisel hijyen ilkelerini ve uygulamalarını esas itibarıyla bilir.
2. Tuvalet sonrasında veya herhangi bir yere temas sonrasında ellerini usulune uygun olarak sıvı sabun veya köpükle yıkar, kağıt havluyla kurular.
3. Maske, bone ve önlük gibi koruyucu giysileri giyer.
4. Verdiği hizmet sırasında sebep olabileceği hastalıkları, hastalık kaynaklarını ve bulaşma yollarını öğrenir.
5. Hastalıklardan korunma yollarını, bulaşmayı engelleyici kişisel önlemleri ve başkalarının hasta olmaması için yapılması gerekenleri bilir.
6. Konu hakkındaki mevzuatı, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve mevzuatın getirdiği yaptırımları bilir.

A. GIDA ÜRETİM PERAKENDE SATIŞ VE SU SEKTÖRÜNDE BULAŞICI HASTALIKLAR

1. Mikrobiyoloji
o Mikrop tanımı
o Çeşitleri
a. Bakteri
b. Virüs
c. Mantar
d. Parazit
o Yaşama ve üreme şartları
o Hastalık yapma güçleri

2. Bulaşma Yolları
o Ağız yolu
o Temas Yolu
a. İnsan-insan
b. Hayvan-insan
c. Eşya-insan
o Hava yolu

3. Enfeksiyon zinciri
o Enfeksiyon kaynağı
o Bulaşma yolu
o Sağlam kişiye bulaşma

4. Sık görülen hastalıklar
o Ağız yolu ile bulaşanlar
o Temasla bulaşanlar(insan-insan, hayvan-insan, eşya-insan)
o Hava yoluyla bulaşanlar

B. GIDA ÜRETİM PERAKENDE SATIŞ VE SU SEKTÖRÜNDE BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK KORUYUCU YAKLAŞIMLAR

1. Ağız yolu ile bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
o El temizliği
o Tuvalet sonrası temizlik
o Öksürük-aksırık ile gıda bulaşının önlenmesi

2. Temasla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
o İnsan-insan teması
o Hayvan-insan teması
o Eşya-insan teması

3. Hava yoluyla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
o Damlacıkla bulaşanlar
o Direkt temasla bulaşanlar

C. HİJYEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YASAL DURUM

1. Çalışanlara yönelik yasal durum
a. Çalışanlara yönelik hijyen eğitimi alma mecburiyeti
b. Çalışanlara yönelik hijyen eğitimine ilişkin sorumlulukları
c. Çalışanlara yönelik yaptırımlar

2. İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yasal durum
a. İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin sorumlulukları
b. İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin mecburiyeti
c. İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yaptırımlar

Eğitim sonunda verilen belge


Hijyen eğitimlerini alan kişilere kurs bitirme belgesi (hijyen eğitimi sertifikası) verilir.

Her türlü ani hastalık ve /veya yaralanma durumunda hasta ve yaralıların ilk değerlendirmesini yapmak, hastaneye ulaşana kadar veya ambulans gelinceye kadar durumunun kötüleşmesini önlemek ve tekrar hayata döndürmek için yapılan, ilaçsız girişimlere İLKYARDIM denir.

Her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, afet, zehirlenme, boğulma vb. durumlarda profesyonel yardım gelene kadar tıbbı araç gereç kullanmadan, eldeki mevcut imkânlarla hasta veya yaralıya ilaçsız müdahale eden “ilkyardımcı sertifikası” almış kişiye İLKYARDIMCI denir.

Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve ruhsat almış kurumlar tarafından "“İlkyardım Eğitmeni Sertifikası “ bulunan eğitmenlerce verilmektedir.

İLKYARDIMCI olmak için Sağlık Bakanlığına bağlı İlkyardım eğitimi vermekle yetkili olan kurum ve kuruluşlardan 16 veya 40 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler sonrasında Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılacak olan uygulamalı ve teorik sınavda başarılı olan herkese SAĞLIK BAKANLIĞI onaylı İLKARDIMCI sertifikası ve İLKYARDIMCI kimlik kartı verilmektedir.

Sertifika İlkyardım Eğitimlerinde bir grup Bakanlıkça 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısı 20 kişiden fazla olan kuruluşlar için 2 veya daha fazla sayıda grup oluşturulmaktadır. İstendiği takdirde eğitimler tüm gruplara eş zamanlı olarak düzenlenebilmektedir.

Katılımcı sayısı 10 kişiden az olan kuruluşların ve bireysel katılımcıların eğitimleri Merkezimizde düzenlenen “GENEL KATILIMLI” programlarla gerçekleştirilmektedir. GENEL KATILIMLI eğitimlerin tarihleri kurumumuz tarafından belirlenmektedir.

Kurum-içi eğitim tarihleri eğitim grubunu oluşturan kurum tarafından hafta içi/sonu ya da mesai saati dışında olmak üzere belirlenebilmektedir.

En az 10 katılımcısı olan kuruluşlar eğitimin kendi bünyesinde gerçekleştirilmesini talep edebilmektedir.