HAKKIMIZDA

Yeditepe İlkyardım Eğitim Merkezi


Yeditepe İlkyardım Eğitim Merkezi olarak eğitim vermeye başladığımız ilk günden bu yana ‘’ÖNCE İNSAN ‘’ prensibini kendimize ilke edindik.

Hayatımızın her anında beklenmedik bir kaza ya da hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalma ihtimalimiz maalesef ki kaçınılmaz bir gerçek. Merkez olarak kuruluş amacımız bu tehlikeler karşısında görülen zararı en aza indirgemek ve elimizden geldiği kadar çok insan hayatına dokunabilmektir.

İlkyardım Nedir?


Her şeyden önce ilkyardım bir zorunluluk değil GÖNÜLLÜLÜKtür.
Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüleşmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın , çevrede bulunan mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlkyardımcı Kimdir?


İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili iki günlük eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı Onaylı ilkyardımcı Sertifikası almış kişiyi tanımlar.
İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili iki günlük eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı Onaylı ilkyardımcı Sertifikası almış kişiyi tanımlar.

Nasıl İlkyardımcı olunur?


Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından alınan 16 saat Temel İlk yardım Eğitimi veya 40 saat Standart İlk yardım Eğitimini teorik ve pratik olarak aldıktan sonra Sağlık Bakanlığı Yetkililerince yapılan teorik ve pratik sınavda başarılı olan herkes ‘’ İlk yardımcı’’ olabilir. Sınavlar sonunda, Sağlık Bakanlığı onaylı "İlk Yardımcı Setifikası" ve "Kimlik Kartı" verilir.

İlkyardım Çantasında Bulunması Gerekenler :

• Üçgen Bezi (96x100x135)
• Sargı Bezi (10cmx2mm 2 Adet)
• Gazlı Bez (5×5 cm 10×10 cm)
• Suni Solunum Maskesi
• Tıbbi Flaster
• Künt Üçlü Makas
• Çengelli iğne 10 Adet
• İlkyardım Kılavuzu
• Cerrahi Eldiven
• Elastik Bandaj
• Bez Maske
• Ağzı Kapanır Naylon Poşet 2 Adet
• Kağıt ve Kalem
• Airway (Havayolu) 1 Adet
• Turnike 60cm Kauçuk
• Plastik Örtü
• Yara Bantı
• Düdük
• Makas
• Atel

Vizyonumuz


21. yüzyılda Avrupa ve Dünya ile bütünleşmeyi hedefleyen modern Türk insanının ve çalışanların en önemli temel sorunlarından birisi, sürekli ve uygulanabilir “İlkyardım ve Güvenli Çalışma Eğitimleri” programlarının eksikliğidir.
Bu amaçla mevcut tüm teknolojik imkanlar kullanılarak eğitim program ve uygulamaları en güncel şekilde hayata geçirilmelidir.

Misyonumuz


Gerekli sağlık ve güvenli çalışma eğitimlerini düzenleyerek, tek tek fertlerin ve bütün olarak toplumun temel sağlık bilgisini artırıp, çalışan her bireye güvenli ortamlar oluşturularak çalışma bilgi ve becerisinin kazandırılmasıyla güvenli işyerleri oluşturulmasına katkıda bulunmak.
Merkezimiz İLKYARDIM uygulamalı eğitimleri üzerine odaklanmıştır. Diğer İş Sağlığı ve Güvenliği konularında alanında uzman eğitmen ve danışmanlarla çözüm ortaklığı dahilinde çalışmaktadır.

Neden Yeditepe’yi Tercih Etmelisiniz ?

1. Bilimsel çatımız ve işbirliği içinde olduğumuz kurumlar

2. Eğitim programlarımız

3. Kurumlara özel avantajlarımız

4. Sosyal sorumluluklarımız

1. Bilimsel çatımız ve işbirliği içinde olduğumuz kurumlar


• Merkezimiz çalışmalarını yurt içi ve yurt dışından, konusunda uzman ve sözü geçen kurumlarla akademik bütünlük içinde sürdürmektedir.
• Bu kurumlar;
– Medic Firstaid,
– American Safety and Health Institute (ASHI)
– American Heart Association (AHA)
– Citizen CPR Foundation
– Meditreatment
– IRATA
– OSHA
– R&S Uluslararası Danışmanlık ve Belgelendirme

2. Eğitim programlarımız


• İlkyardım eğitimlerimiz teorik ve uygulamalı yöntemlerle, interaktif çalışma ortamında ve faaliyet alanına göre içerik kuvvetlendirilerek verilmektedir.
• Çalışmalar sonrasında iyileştirme ve düzenlemeler değerlendirilerek ayrıca bir son rapor hazırlanır ve yönetime sunulur.
• Tüm Acil Durum ve/veya İş Devamı Acil Durum Planları tatbikatlarla desteklenir.
• Faaliyet alanı ve çalışan sayısına göre kurum için gerekli eğitimler ve eğitim alacak personel sayıları belirlenerek, eğitim departmanıyla birlikte eğitim planı organize edilir.
• Eğitimler sırasında tüm katılımcılara, eğitim konularını içeren kapsamlı “Eğitim Notları Kitapçığı” ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
• Eğitimlerde kursiyerlerin mevcut ve öğrenilmiş bilgilerini değerlendirmek üzere ön ve son test uygulamaları yapılmaktadır. İlkyardım eğitimlerinde, eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika sınavına hazırlanmaları için bir soru bankası verilmektedir.
• Kursiyerlerimiz yetişkin bireyler olduğundan, eğitim sırasında değişik video gösterimleri, resimli anlatımlar ve maket üzerinde uygulamalarla eğitimin görsel kalıcılığı sağlanmaktadır.
• Eğitimler İngilizce verilebildiği gibi simültane çeviri imkanı da mevcuttur.
• İlkyardım eğitimlerinde bol miktarda maket kullandığımız için tüm katılımcılar Temel ilkyardım Eğitimi müfredatı içinde öğrenilen konuların uygulamalarını yeterince yapabilmektedirler.
• Tüm eğitimlerimizin sonunda eğitim detaylarını içeren raporlar hazırlanarak yönetime sunulmaktadır.

3. Kurumlara özel avantajlarımız


• Kurumlara özel ödeme kolaylıkları sunulmaktadır.
• Müfredatın içindeki belli konular kursiyerlerin iş koluna uygun olacak şekilde ağırlıklı olarak işlenmektedir.
• Eğitim sırasında ve sonrasında yapılan ölçüm ve tatbikatlarla personelin eğitim becerisinde kalıcılık sağlanmakta ve sonuçlar ayrıntılı raporlar halinde işverene sunulmaktadır.

4. Sosyal sorumluluklarımız


Yeditepe, toplumda ilkyardım bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Halka yönelik ücretsiz “Temel İlkyardım” ve “CPR” bilgilendirme seminerleri düzenlemektedir.
Bilgilendirici ilkyardım portalı www.ilkyardimegitimi.com Yeditepe İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından desteklenmektedir.
Okullara ücretsiz İlkyardım seminerleri düzenlenmektedir.
Merkezimiz “KÖKDER”, “Lösemili Çocuklar Vakfı” ve “Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği”nin çalışmalarını desteklemektedir.