Event Image

Eğitimin Amacı:
Sertifikalı ilk yardım eğitimi almış kişiler tarafından afet durumlarında karşılaşılan ilk yardım gerektiren durumlarda, afet sırasında yapılması gerekenler ile ilk yardım organizasyon ve koordinasyonun sağlanması için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.
Yeterlilik:
İlk yardım sertifikası olan kişiler katılabilir.
Eğitim Süresi: 4 Saat
Katılımcı Sayısı: En az 7 en fazla 20